Zonnepanelen kunnen nog steeds op een zekere belangstelling rekenen.
Maar de onzekerheid rond de subsidies en een eventuele netvergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet kan mogelijke investeerders doen terugschrikken.

Geen probleem voor klimaplan.
Wij zorgen ervoor dat u de juiste info krijgt en de offerte daar aan gekoppelt.

U doet er echter sowieso goed aan om eerst alle andere ingrepen voor een grotere energie-efficiëntie uit te voeren: isoleren, superisolerende beglazing plaatsen, opteren voor een hoogrendementsketel, zuinige toestellen kopen enz.
Een energieaudit kan helpen om te bepalen welke maatregelen voorrang hebben.
Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg pv-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd.
Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.
In de praktijk werkt men meestal met standaardpanelen van bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat overeenkomt met een afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m².
De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen. Zonnepanelen worden ook toegepast voor energieopwekking in de ruimtevaart.

De meeste zonnepanelen worden via een omvormer (inverter) aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld sluizen de energie die niet wordt gebruikt, door naar het energiebedrijf.
In dat geval loopt de verbruiksmeter achteruit zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert. Systemen die aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden, zijn netgekoppelde decentrale opwekkers.

De omvormer converteert de gelijkspanning van de zonnepanelen naar de wisselspanning van het lichtnet. Daarbij moet de fase gelijk zijn. Is het lichtnet uitgevallen, dan kan de omvormer niet werken – netgekoppelde opwekkers kunnen dus niet dienen om een stroomstoring te overbruggen.

 

schema-zonnestroom